Duurzame meters maken met OK Groene Diesel (HVO 20)

Kiest u voor OK Groene Diesel, dan kiest u voor een beter klimaat en schoner milieu. Deze diesel is namelijk een mengsel van de diesel zoals u die gewend bent (80%) en de duurzame dieselvervanger HVO (20%). Hierdoor vermindert de lokale uitstoot en wordt reeds bij de productie een CO2 besparing gerealiseerd.

OK Groene Diesel is gebaseerd op 20% HVO en daarmee geschikt voor alle dieselmotoren

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), is een vloeibare brandstof gemaakt van biomassa, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie en produceert daardoor minder lokale uitstoot (stikstofoxiden, NOx; zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook (fijnstof). Bovendien kan door het productieproces van HVO, waarbij met behulp van waterstof van biomassa een synthesegas gemaakt wordt dat vervolgens wordt omgezet naar een vloeibaar product, een CO2 besparing tot wel 100% gerealiseerd worden.

Eigenschappen HVO:

• Helder als water
• Vrijwel reukloos
• Dieselvervanger (EN-15940 norm)
• Conform EN-590 maar lagere dichtheid
• Volledig synthetisch
• CO2 reductie tot 100%
• Minder fijnstof, stikstof- en zwaveluitstoot
• Schone omgeving

Ook voor de zakelijke markt leveren wij tot 100% HVO. Klik hier voor meer informatie.

OK Groene Diesel / HVO 20% is aan de pomp verkrijgbaar bij: