Missie

OK wil de voorkeur van klanten verwerven door scherpe prijzen en een hoog service niveau. Met een klantgerichte en een efficiënte organisatie wil OK een groeiende positie innemen in de Nederlandse markt van benzinestations en olie- en smeermiddelen.

Visie

OK gelooft in de kracht van klant oriëntatie. OK is gericht op hoge service beleving bij de klant en scherpe prijzen. Bij alle verkoopmomenten is die specifieke klantcultuur van OK herkenbaar. OK onderscheidt zich daarmee van de traditionele aanbieders.

OK wil haar marktaandeel in de Nederlandse mark verder uitbreiden. Deze ambitie wil OK realiseren door autonome groei in combinatie met overnames.

OK wil kansen benutten die ontstaan doordat de grote oliemaatschappijen distributie- en verkooponderdelen afstoten als gevolg van hun concentratie op de exploratie en productie van olie. De expansie zal primair gericht blijven op de Nederlandse markt.

Kernwaarden

De kernwaarden van OK zijn toewijding, ambitie, flexibiliteit, innovatie en eigenaarschap.

Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle handelingen.