De buitentemperatuur kan invloed hebben op dieselbrandstof. In de koude wintermaanden, kunnen te lage temperaturen zorgen voor de afscheiding van paraffinekristallen, wat zou kunnen leiden tot verstopping van filters.

Tips:

  • Plaats uw voertuig/opslagtank zoveel mogelijk beschut, isoleer waar mogelijk leidingen en filters.
  • Controleer tanks en het brandstoffilter regelmatig op de aanwezigheid van water en vuil en vervang het filter zo nodig (preventief).
  • Gebruikt u de opslagtank(s) weinig? Probeer deze dan pas vanaf november zo veel mogelijk af te vullen.
  • Zorg dat de opslagtanks vol blijven om condensvorming te voorkomen.
  • Vul de brandstoftank van uw voertuig niet volledig af, dan kan de brandstof sneller opwarmen.
  • Houd rekening met het moment waarop u diesel bestelt om vermenging van winter- en zomerkwaliteit te voorkomen.