Product Informatiebladen (PI) en Veiligheidsinformatiebladen (MSDS)

Productnaam PI MSDS
OK 3001 SAE 10W/30 pdf pdf
15W/30 pdf pdf
OK 3001 Extra SAE 10W/40 pdf pdf
OK HTU PLUS pdf pdf
OK HT Special pdf pdf
OK HTU Synth.WB pdf pdf
OK HTU EXTRA pdf pdf