E10 Benzine

Tankt u Euro 95? Per 1 oktober 2019 wordt E5 vervangen door E10

Wanneer u nu benzine tankt bij OK, kan deze brandstof voor 5% uit ethanol bestaan, een biobrandstof gebaseerd op alcohol geproduceerd uit afval, of landbouwgewassen. Deze toevoeging zorgt voor CO2-reductie, omdat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn, en is daarmee dus goed voor het klimaat. Per 1 oktober 2019 wordt het vanuit die gedachte voor veel* tankstations wettelijk verplicht om ook benzine aan te bieden waaraan tot maximaal 10% bio-ethanol is toegevoegd: E10.

Bijna alle voertuigen met benzinemotoren kunnen rijden op E10. Bij twijfel checkt u de handleiding van uw voertuig, of vraagt u het na bij uw onderhoudsgarage. Online kunt u dit checken via www.e10check.nl. Is uw voertuig niet geschikt voor E10? Dan kunt u een van onze andere benzineproducten tanken. En tankt u per ongeluk E10 terwijl uw voertuig daar niet geschikt voor is, als dat eenmalig gebeurt is dat niet erg. Zorg er dan wel voor dat de E10 niet te lang in de tank aanwezig blijft en tank de volgende keer de juiste brandstof.

*Het aanbieden van E10 is alleen verplicht voor tankstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine. Voor tankstations die maar één product aanbieden, geldt de verplichting niet.