Bij OK kunt u terecht voor traditionele, fossiele brandstoffen. Maar ook voor schonere en zuinigere alternatieven. Iedere brandstof heeft zijn eigen producteigenschappen en productieproces, wat tevens staat voor een bepaalde CO2 uitstoot. Voor welke brandstof u ook kiest en hoeveel of hoe weinig CO2 uitstoot dit met zich meebrengt, door te kiezen voor onze CO2 neutrale varianten compenseert u wat u uitstoot en onderneemt u altijd CO2 neutraal.

CO2 neutrale brandstoffen – zo werkt het

U neemt bij OK Oliecentrale brandstof af. Jaarlijks brengen wij in kaart hoeveel liters u in totaal heeft afgenomen en op hoeveel CO2 uitstoot dit neerkomt. Deze CO2 emissies compenseren wij vervolgens door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Dit levert zogenaamde CER’s (Certified Emmission Reductions) op, waardoor er per saldo sprake is van een CO2 neutrale brandstof. Jaarlijks ontvangt u van ons een certificaat met specificatie, waarop wij verklaren de berekende CO2 uitstoot van de door u afgenomen brandstoffen door middel van CER’s gecompenseerd te hebben.